Beheer van onroerend goed

LivingUtrecht beheert diverse panden van particulieren en bedrijven die onroerend goed exploiteren in voornamelijk Utrecht en het Gooi.

Bij het in eigendom hebben en exploiteren van onroerend goed komen logischerwijs ook beheerskosten kijken, welke bestaan uit (voornamelijk) financiële/administratieve,- en technisch beheerskosten.

Maar u zult zich afvragen; waar bestaan deze beheerskosten eigenlijk uit?

De administratieve kosten vormen de kosten die toe te rekenen zijn aan het beheer van het vastgoed.

Financieel / Administratief beheer

 • (laten) opstellen van huurcontracten / borg of garantie overeenkomsten
 • Huurfacturen aan huurders verzenden, zowel met als zonder BTW
 • Incasseren van huren en bijkomende financiële afhandeling verzorgen
 • Periodieke administratieve huurafrekening aan eigenaar verzorgen
 • Bewaken van betalingen en huurachterstanden
 • Verzorgen van aanmaningen en een volledig incassotraject tot en met de inschakeling van gerechtsdeurwaarder
 • 1e aanspreekpunt voor huurders (huismeester)
 • sleutelmanagement
 • Opstellen en beheersen van budgetten (kosten en opbrengsten beheersen/ meerjarenplan bij VvE)
 • Verrichten van betalingen met toestemming van verhuurder
 • Verzorgen van huurverhogingen en bijbehorende schriftelijke kennisgevingen hiervan
 • Administreren en verrekenen van voorschotten en kosten van diensten en service aangelegenheden alsmede gemeentelijke belastingen en heffingen doorbelasten aan huurder
 • Verhuurkosten (verhuurcourtage genoemd, zijn alle kosten tezamen om het onroerend goed verhuurd te houden. Hierbij kan gedacht worden aan marketing van het vastgoedpand, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van advertenties, reclameborden en/of online marketing. Ook de kosten voor het rondleiden van toekomstige huurders vallen onder de verhuurkosten)

 

Technisch beheer

 • Verrichten van inspectie bij mutatie en inspectierapporten opstellen
 • Verrichten van inspectie bij klachten
 • Verrichten van periodieke en preventieve inspecties indien gewenst
 • Afhandeling klachtenonderhoud van huurders en / of derden
 • Uitbrengen onderhoudsvoorstellen
 • Offerte aanvraag, opdrachtverstrekking en controle op uitvoering onderhoud
 • Controle ingediende nota’s
 • Verzorgen opleveringen en garantieverplichtingen indien aanwezig
 • Afsluiten en marktconform houden onderhoudscontracten
 • Toezicht op goede naleving onderhoudscontracten
 • Verhelpen technische storingen
 • Coördineren onderhoudsopdrachten

Een van de redenen om uw woning(en) in beheer te geven is ontzorgen. U hoeft dus geen anderen in te schakelen en u weet zeker dat uw woning op een  professionele wijze wordt beheerd.
Ook wanneer het gaat om beheer van meerdere woningen maken wij op maat voor u een beheerovereenkomst waarbij rekening gehouden wordt met hiertoe specifiek benodigde know-how en dienstverlening.

Wat zijn de kosten van vastgoedbeheer?

Voor technisch en financieel beheer rekenen we standaard een percentage van de huur (en in sommige gevallen een vast bedrag).

Informeer via livingutrecht@gmail.com naar de aantrekkelijke tarieven voor het financieel en/of technisch beheer. Voor grotere portefeuilles en samen met de verhuur van de portefeuille maken we graag afspraken op maat.

 

IMG_2868IMG_2870